Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abber
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Jeb abber Jehgt Ne mahzi tu mannis gan es
peemesta pee stirbes jeb abber kaudses
iszeesch abber isrehdu
Meita Ka` abber kad
Saglis dabbu Sagla algu abber Saglam Sagļa
labba Schkeedra abber luhks
eeśeet abber eesśeet
Kad Sirnus gribb wahriht abber seht tad buhs
uhs mannim skund abber manni
Zeļļ= abber Sem=Tekka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015