Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abbeems
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

rr Deews irr Pa§śauleh enied ai§to tee preek§chan abbeems nhe parey§y darra
nhegohds vnd kļuh§t no abbeems eniedähta
vnd Nabbad§ibu vnd wiß ko Deews jums abbeems pee§kirß nhe ghribbees śöw arrid§an no tahs lickt
vnd Nabbad§ibu vnd wiß ko Deews jums abbeems pee§kirrs nhe ghribbees śöw arrid§an no to lickee
Debbeśi^s Ir Je§u ko wiņ§ch atśuhtijs Tew' arr no abbeems atnahkoht In muhśa^s Śirdi^s d§ihwojoht

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015