Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: abba
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Abba tas ir Tehws
Gharru dabbuyu§chi czaur kattru mehß śautzam Abba mieļais Tähws Tas pattz Gharrs dohd muh§śam
śawa Dähla juh§śahß Sirdihß tas brähts Abba myļais
pahreetu vnd śatziya Abba manns Tähws tu
dabbujuśchi zaur to mehs śauzam Abba mihļais Tehws Tas
śuhtijs śawa Dehla Garru juhśa^s Śirdi^s tas śauz Abba mihļais
mhes ßoutczam Abba myleis Thews Thas patcz
yuu§ims ßirdims tas breetcz Abba myleis Thews
edthe vnde ßatcy Abba mans Thews Tu war wü§§as
kalpoot Abba wing§ch too weenu eenidäß un~
Un wiņśch śazzija Abba Tehws tu §pehj wiśśahs Leetahs üemm ścho Biķķeri
ujśchi to Garru tahs Behrnibas zaur ko mehs śauzam Abba Tehtit
Garru śawa Dehla isśuhtijis juhśo Śirdi^s tas śauz Abba Tehtit
mäß ädi§im abba ko dzär§im iäbb ko apwilk§im
to Dahr§u Geth§emane luhd§e śatzidams Abba manns
mhes ßoutczam Abba myleys Thews Tas patcz
§uutys exkan yuu§ims ßirdims tas breetcz Abba myleis Thews Ta peetcz{peettz} nhe gir nu §cheita
edthe vnde ßatcy Abba mans Thews tu war
Śirrds śatziet und śaukt Abba mieļais Tähws
Abba tas ir tehws
und śacka ar no§kummu§chu Mutt unnd Śirrdi Abba ack manns wi§śo=mieļakaiß Tähws tu §peh wi§śas Le
ta Stunda pahr=eetu unnd śatzija Abba manns

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015