Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: priśkillu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§imtenes no Pontus neśenn no Jtalijas nahkuśchu un Priśkillu wiņņa Śeewu pehz to ka tas Ķei§ars Klaudius bij p
Apśweizinajeet Priśkillu un Akilu mannus Darba=Beedrus eekśch Kri§tus JE§u

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015