Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pri§killa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

noraidihts un zehlahs pahri uhs Siriju un ar wiņņu Pri§killa un Akila un apzirpe to Galwu Kenkrea^ jo wiņśch b
chis eeśahze drohśchi runnaht Ba§niza^ Un Akila un Pri§killa wiņņu d§irdejuśchi peeņehme wiņņu un is§tah§tija
ur apśweizina juhs daud§ eekśch ta Kunga Akilas un Pri§killa ar tahs Draud§ibas kas wiņņo Namma^ irr

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015