Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ponzius
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Gadda^ tahs Waldiśchanas ta Kei§eŗa Tiberiaśa kad Ponzius Pilatus Semmes Śohgis eekśch Judejas bija un Erod
ehtu Behrnu JE§u ko tu śwaidijis eśśi ir Erodus un Ponzius Pilatus ar teem Pagaņeem un teem Ļaudim J§ra`e~ļa
Leetas d§ihwas darra un JE§us Kri§tus kas appakśch Ponzius Pilatus apleezinajis irr to labbu Leezibu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015