Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pontus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

adde kahdu Juddu ar Wahrdu Akilu pehz d§imtenes no Pontus neśenn no Jtalijas nahkuśchu un Priśkillu wiņņa Ś
sred§eteem Śweśchineekeem kas iskaiśiti irr eekśch Pontus Gala§ias Kappadokias A§ijas un Bitinijas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015