Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pontio
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tham Semmeßoyam Pontio Pilato vnde tas
Mohzietz gir appak§chan Pontio Pilato Kru§ta śi§tz nomirris
Maria czetis appeskan Pontio Pilato
Pontio Pilato kru§tan §zy§tz
thas Jumprawas Maria czeetis appack§chan Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris
no tahs Jumprawas Maria czeetis appack§chan Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris
no Maria taes jumprouwes Moetczytz gir appe§kan Pontio
mums appakß Pontio Pilato cetis vnd aprakts zemmen
Chri§tum katters gir zeetis appack§chan Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris und appracktz tre§ś
ar Wahrdu tam Semmes=Śohgham Pontio Pilato
ad taß Kungs tappa mohzietz appack§chan to Śohghi Pontio Pilato śatzija taß Śohghis patz Wings nhe attrohd
ählu muh§śu Kunghu katters gir zeetis appack§chan Pontio Pilato Kru§ta` śi§ts nomirris und aprackts
appack§ch Pontio Pilato zeetis Kru§ta` śi§ts nomirris
Maria zeetyis appak§chan Pontio Pilato
Appak§chan to Śemmes Śohgju Pontio Pilato
Semmeßogam Pontio Pilato Vnnde thas by whel
Pontio Pilato jeb tam Koninjam Herodes jeb teems
llwäka=Bährns peed§imma und kļua mohzietz appak§ch Pontio Pilato Kru§ta śi§ts nomirra{nomirro} apracktz tap
Cetitcz appe§kan Pontio Pilato
czetis appe§kan Pontio pilato Kru§tan
Czetis appe§kan Pontio Pilato kru§tan
śchimm Brie§cham d§irrdeht Kaß Winjam preek§ch Pontio Pilato notitzis apraxta tee śwähti Ewangeli§ti
tam Semmes=Śojham Pontio Pilato
Kaß tam Kungham JE§u CHri§to no Pontio Pilatu
Mohziets gir appak§chan Pontio Pilato Kru§ta
vnd nodewe winju tam Semmes=śohgam Pontio Pilato vnd tas by wehl aggre Kad to Judas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015