Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilatus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Beth Pilatus Jßabrinoyas ßöw ka thas yow
Wiltibe thope lounake nhe ka ta pirmaka Pilatus ßatcy vs tims Tur gir yums the Szarge
yeere eh§t warreeth Tad gaye Pilatus py
Tad ßatcy Pilatus vs tims tad yemmeth yuus to
gaya Pilatus atkal tur exkan to Szodibenamme
ieb gir thöw czitte no man ßatcy§che Pilatus adbildey E§me es wens Judtcz Touwe
ßatcy Pilatus vs to tad e§tu tomher wens Köninx
Balexne Pilatus ßatcy vs tho kas gir Tai§nibe
neeneke Pilatus youtay tam whel wenkärth vnde
Beth kad Pilatus Galileam czirdey Joutaye
ßuuty to atkal vs Pilato Vs to dene tappe Pilatus vnd Herodes drouge atkal kopan ae§to paprexke by
Beth Pilatus ßoutce tös Auxteba§nitczekunges
ßagaiu§§che by adbildey Pilatus jums gir wens
mums Barrabam ßwabbade Tad ßoutce Pilatus whel wene kärth vs tims vnde gribbeye Je§um
Tad yeme Pilatus Je§um vnde §choute to beth
Tad gaya Pilatus atkal aran vnde ßatcy vs
the vnde ßatcy ßitte to kru§tan Pilatus treß vs
Kad Pilatus to wärde czirdeye Jßabias
Tad ßatcy Pilatus vs to Nhe treß tu neeneke
Kad Pilatus to wärde czirdey whedde thas
ar §cho ßitte to kru§tan Pilatus ßack vs tims
Beth kad Pilatus redtceye ka thas neeneke
nhe §zin ko the darre Beth Pilatus raxty wene
e§me tho Judde Köninx Pilatus adbildeye ko es
CHri§tus weens Konings Tad eeghaya attkal Pilatus eek§chan to Śohdanammu vnd aizenaya JE§um
mann śatziyuśchi Pilatus adbilldeya Äßmu es weens
Tad śatziya Pilatus vs winju Tad e§śi tu tomähr
gir tas d§irrd mannu Ballxni Śacka Pilatus vs
nheneeka Bett Pilatus jautaya winjam attkal śatzidams
Bett kad Pilatus Galileam d§irrdeya waizaya tas
śuhtiya winju atkal py Pilato Vs to deenu tappa Pilatus vnd Herodes Draughi kohpa ai§to pirmahk by tee śa
§tarrpa` Eenaidneeki Bett Pilatus śautze tohß Auxtus=ba§nizaskungus
teems Pilatus Juhß e§śeeta eeyuhku§chi ka es
ar §cho vnd attlaid mums to Barrabam Tad brehze Pilatus attkal vs teems vnd ghribbeya JESVM attlai§t
brehk§chana vswarreya Tad jehme Pilatus JE§um vnd Schaute to bett tee Kaŗŗa Wieri ta Semm
Tad ißghaya Pilatus attkall aran vnd śatziya vs
winju Kru§ta Pilatus śacka vs teems Jemmeeta juhß
Kad Pilatus to Wahrdu d§irrdeya biyayahß tas
nhe adbilldeya tam nheneeka Tad śatziya Pilatus vs
ir tam gir tee Leelaki Ghräki No to laiku ghadaya Pilatus ka tas winju attlai§tu Bett tee Juddi
Kad Pilatus to Wahrdu d§irrdeya ißwedde tas JE§um
to Kru§ta Śacka Pilatus vs teems Buhß mann
Bett kad Pilatus red§eya ka tas nheneeka warreya
Bett Pilatus raxtiya weenu Wirrßraxtu raxtietu
gir Es äßmu to Juddo Konings Pilatus adbilldeya
buhtu nojembt tahß Mee§śas JESV Bett Pilatus brienoyahß ka tas jaw by nomirris vnd aitzenaya t
pehdeya Willtiba nicknaka nhe ka ta pirrma Pilatus śatziya
no teems Galileeŗeems kattro A§śini Pilatus ar winyo
warrätu Tad ißghaya Pilatus py teems aran vnd śatziya
śatziya Pilatus vs teems Tad jemmeeta juhß to noh§t

 

 

1 2 3

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015