Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilatum
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tad ßatcy te Auxteba§nitczekunge tho Jude vs Pilatum Nee raxte tho Jude Köninge Beth ka tas
leledene Sweedene by lela luudtcze the Pilatum ka wingu lelye lou§te{lou§tevnde} vnde noyempte t
ne thäs Nawes py tho attradde luudtcze the tomher Pilatum tho nokouth Vnd kad the pabeigu§§che
leledene Sweedene by lela luudtcze the Pilatum ka winge lele lou§te vnde noyempte tapte Tad
py to attradde luudtcze the tomher Pilatum to nokouth
to Judde vs Pilatum Nhe raxte
ņu aiswedde un nodewe to tam Semmes=Śohģam Ponzium Pilatum
Runnahs un śehja JE§u noweede un nodewe wiņņu tam Pilatum
tee wehl dauds uppereht tad śuhtija Deews to Pilatum teem us
he gir Pa§śauliegs Konings ka Wings patz śacka us Pilatum Manna Wall§ta nhe gir no śchahß Pa§śaules
by leela luhd§e tee Pilatum ka winjo Leeli lau§ieti
Brehkśchanu to Semmes=Śohghi Pontium Pilatum tha by §peedu§chi ka taß par to nheno§eeghuśchu K
kļuht luhd§e Pilatum nhe raxtiet Wings 䧜ohtz to Juddo
by leela lluhd§e tee Pilatum ka winjo Leeli lau§ieti
to Auxto=Ba§nizas=Kungho Pilatum us=wahreju§śi
luhd§e tee Pilatum ka winjo Leeli lau§ieti vnd nojämbti
to attradda luhd§e tee to mähr Pilatum to nokauth

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015