Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pilata
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

usmättuśchees kattri Pilata Laika` kattri leelu Dumpi zälu§chi
Tee Juddi Pilata Prahtu nomannidami eeśahk Pilatu
nhe gir nhe kadu Wainu attradis Pilata Gha§pa§cha Śappny no Deewu ißmahzita ka
ścheitan Pilata Śohda=Namma` Wings tah kļua ar Patagham
kļuht Tee Kaŗŗa=Wieri us Pilata Wahrda atteedami śaśitt
Pallatu pawaddiet pa§§cha` Pontia Pilata Śohda=Namma`
jeb zittu kahdu no Pilata Mui§chas=Śaim preek§ch Śohda=Namma
tahs Jumprawas Mahrias zeetis appakśch Panzia Pilata Kru§ta` śi§ts nomirris aprakts §emme^ kahpis eekś
tahs Jumprawas Mahrias mohzihts appakśch Panzia Pilata Kru§ta^ śi§ts nomirris aprakts §emme^ kahpis eekś
no tahs Jumprawas Mahrias zeetis appakśch Panzia Pilata Kru§ta^ śi§ts nomirris aprakts §emme^ kahpis eekś

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015