Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: petrus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

te §atczi ka tas Dewe polga Petrus Dewe warde nepatte§e walkoy py auxtems warde~s
Kad Petrus whel §chos wärdes tre§§ey kritte tas
patteitcze Thad adbildey Petrus war arridtczan
Kad tho Simon Petrus redtczeye{redtczye} Kritte thas
vnde Elias The treßeye ar tho Beth Petrus adbildeye
vs tho §tayga man peetcz Beth Petrus greh§es ßöw apkaarth Vnde
Kad Petrus §cho redtczey
ßatcy Petrus vs tho Neemußam buus thöw man
ar man Simon Petrus ßatcy vs to Kunx nhe wene
Beth Petrus adbildeye vnde ßatcy vs tho Ja kad te
by Beth Simon Petrus §taigaye JE§um peetcz
exkan Exkan tho Auxteba§nitczekunge Namme Beth Petrus §thawey aran prexkan tho Durwe Thad gay
ßöw Beth Petrus §thawey py thims vnde ßildias
Simon Petrus §thawey vnde ßildias ßöw vnd
Kattram Petrus to Außi noczirtis by ßatcy Ka nhe
ßöw apkärth vnde vs lukoye Petrum Thad egadayas Petrus py tho Wärde JE§u ka tas vs tho ßatcys
BEth Petrus atwhere ßouwe Mutte
BEth Petrus atwehre ßouwe Mutte vnde ßatcy
Kad Petrus whel §chos wärdes tre§§ey kritte
Dewe auxte patteitcze Tad adbildey Petrus war
Kad to Simon Petrus redtczeye{redtczye} kritte thas Je§u
Elias te treßeye ar tho Beth Petrus adbildeye vnd
§tayga man peetcz Beth Petrus gre§hes
thöw pewils Kad Petrus §cho redtczey ßatcy
Petrus vs to Neemußam buhs thöw man tös kayes
man Simon Petrus ßatcy vs tho Kunx nhe wene
Beth Petrus adbildeye vnde ßatcy vs tho Ja kad
by Beth Simon Petrus §taigaye Je§um peetcz
Beth Petrus §tawey aran prexkan to Durwe
ßöw Beth Petrus §tawey py tims vnde ßildyas
Simon Petrus §thawey vnde ßildyas ßöw vnd
droux tha kattram Petrus to Auße noczirtis by
Tad egadayas Petrus py to Wärde Je§u kha thas
ka Petrus ieb ahran couwe

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015