Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: peteri
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

kattri ar Peteri naku§chi by i§śatruhzenayahß
by śuhtiya tee py teems Peteri vnd Jahni kattri
PEhtz śe§§chams Deenahms jehme JE§us py śöw Peteri vnd Jäcobu vnd Jahni winja Brahli vnd
śayehme tas irr Peteri Bett tanny pa§§cha` laika` by
weena ghaißma §piedeya eek§chan to ähku vnd śitta Peteri Śahnohß vnd vsmohdenaya to vnd śatziya czellees
JE§us śatziya vs Peteri §taiga man pehts Bett
ar kattru tas apyoh§ts by Tad nahze tas py Simon Peteri vnd wings śatziya vs to Kunx buhß töw
ä§t Vnd tas śutiya Peteri vnd Jani vnd śatziya
Tad nahze tas py Simon Peteri vnd tas pattz śatziya
Vnd wings jehmehß py śöw Peteri vnd Jacobu
vnd śatziya{śatziyu} vs Peteri Simon ghulli tu Nhe
vs Peteri Eebahs tawu Sohbiņu maxtieß ai§to
Durrwo§arrgu vnd eewedde Peteri eek§chan
Kunga ta Durrwośarrghataya red§eya Peteri py
rei§u Vnd tas Kunx apghree§ehs vnd vsluhkoya Peteri Tad eeghadayahß Peteris to Wahrdu JE§u kad
Ka es mannus Ghräkus ar Peteri śuhd§chu Py töw attgree§chohß

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015