Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehters
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tohß mohziet raxta taß Apu§tuls Pehters Tapehtz Deewa bijataji śöw śirrdighe warr pa=ļaut
śacka taß Apu§tuls Pehters Bett muh§śi Ļaudis dohma śatzidammi Kaß ween reis
as pee=śeeteem pallickt muh§chige ka taß Apu§tuls Pehters mahza
śacka taß Apu§tuls Pehters kam arrid§an Śeewa by Juhß
§kattiteeß ka taß Apu§tuls Pehters mahza pirrma
Nammu śacka taß Apu§tuls Pehters pirrma` Ghramata` zättorta`
Darrbs buhß mahza Pehters und Pahwils Vnd tad metteeß
śawas brieni§kas Ghaiśibas ka taß śwähtz Apu§tuls Pehters runna Bett ko taß leelakais Pullx no Zillwäkeem d
tanny pa§§cha` Nackty ghulleja Pehters §tarrp diweem Kaŗŗa=Wiereem
att§tahja taß Enghels no to Vnd kad Pehters apdohmajahß
mahza taß Apu§tuls Pehters Ścho §chehlighu Śirrdi to wi§§ewallditaja
10 Pehters ahsleeds Deewa Dähl

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015