Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pehteram
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

17 No=eita śackaita tahß Weh§tes Pehteram Halle Halleluja
Teem Mahzikleems und Pehteram Halle Halleluja
Sohbins buhtu bijis tick aß ka Pehteram by ar kattru wings
JE§us Chri§tus tam Pehteram to Ticklu ar Siweem peed§innis
the wings kahp Laiwa` kattra Simoņam Pehteram peederreja unnd luhds to Laiwu magkeniet no
Kaß noticka tam Apu§tulam Pehteram No to La§śam
§tarrpa zirr§t Tad by Simoņam Pehteram weens
att§tahteeß buhß und ka JE§us Chri§tus śchim Pehteram śohlijis by Wings ghribbohtz preek§ch to luhkt ka
17 No=eita śakkajt tahs Weh§tis Pehteram All All In JE§us wiśśeem

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015