Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pawu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un tee pahr§taigadami to Śallu lihd§ Pawu atradde kahdu Burwi weenu wiltigu Praweetu Juddo
Un Pahwils ar teem kas ar to bija no Pawu zehluśchees nahze uhs Pergu Pilsśatu tahs Pamwili

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015