Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pawils
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

BEt Sauls pehz Pawils nośaukts śchnahze wehl alla§ch beedinadams
am Nhe darrie§śim mehß to tad taß śwähtz Apu§tuls Pawils par mums śuhd§ehß und śatzies Tie śackahß Deewu
hrni{Bahrni} tohp däwäti śacka taß śwähtz Apu§tuls Pawils Tee Engeļi tohp Deewa Bährni śaukti Ścheitan wirß
zaur to Titzibu py Deewu śacka taß śwähtz Apu§tuls Pawils Ka juhß nu §innaht manni Draughi ka jums buhß Dee
ehs arrid§an lied§e d§iewoh§śim śacka taß Apu§tuls Pawils Kaß us=wahrehß tam buhß ar balltahm Drehbehm apgh
Apu§tuls Pawils D§iewo eek§chan Chri§to mee§śighe taß
taß śwähtz Apu§tuls Pawils śatzidams jeb§che Deewa Dähls
Deews runna Taß śwähts Apu§tuls Pawils iß=§tah§ta mums
abdohmaht und währa` jembt ko taß śwähtz Apu§tuls Pawils mahza mums buhß to Jßpoh§tiśchanu to Juddo=Ļau§ch
Kattrus Wahrdus taß śwähtz Apu§tuls Pawils arrid§an mums
jums darra to Baußlu Vnd taß śwähtz Apu§tuls Pawils §chälojahß no śöw pa§§chu ka taß Baußlis gharrieg
töw taß śwähtz Apu§tuls Pawils mahza śatzidams Deews
e§śi tu muh§cham d§irrdejiß ko taß śwehtz Apu§tuls Pawils
śwähtz Apu§tuls Pawils śatzidams Ka zaur weena Zillwäka
Apu§tuls Pawils 䧜am weenu dahrghu zeenighu
Gharrs ar to śacka taß śwähtz Apu§tuls Pawils ihten tha kaß
śwähtz Apu§tuls Pawils śacka Nhe leezeta Śaul no=eet juh§śohß
Tas §wähtz Pawils śacka Rom 6 Mehß ä§śam
Ta śaka tas §wätz Pawils Tahms Śeewahms buhß paklau§śigahms buht śaweems

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015