Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: pahwil
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ghribb kad Wings mahza zaur to Apu§tulu Pahwil śatzidams
§śi preek§ch Deewu taißnis Śacki tu ar to Apu§tulu Pahwil Eß nhe §innohß mann nheneeka bett ar to nhe äßmu
licka und śacki ar §tippru Titzibu ar to Apu§tulu Pahwil Ścheit gir mann Attpe§tiśchana zaur JE§u
pkamp ar §tippru Titzibu unnd śacki ar to Apu§tulu Pahwil Deewa Dähls gir irr mann mieļojis und gir śöw pa§
Śacki ar to Apu§tuli Pahwil Nhe weens no mums śöw
to śwähtu Pahwil kad wings raxta teem Corintheŗeem pirrma`
ri§tita Zillwäka Śirrdy ka taß warr ar to Apu§tulu Pahwil teickteeß Nhe eß d§iewo bet Chri§tus d§iewo eek§c
Apu§tuli Pahwil Eß §innu to itt teeścham ka mann nei
bähdateeß und ba§chiteeß Śacki tu arr to Apu§tulu Pahwil preezadammeeß Gir Deews preek§ch mums kaß warr
winjam śatziet ar to śwähtu Apu§tuli Pahwil Mann patick
Apu§tuli Pahwil Deews nhe gir śawa ihpaśchu ih§täna
Vnd zaur to Apu§tulu Pahwil śacka Wings Pejemmeteeß
hß śöw Chri§titeeß Pehtz luhd§e winja to Apu§tulu Pahwil ar śawu Beedri Sila py śöw wee§śibahß und darrija
Zeetuma=Śarrgs waizaja to Apu§tulu Pahwil ko buhß
Enghels to śwähtu Pahwil Juhry paśarrghajis Ai§to tha
und kam eß kallpoju und śatzija Nhe bie§teeß Pahwil
warrehśi{warrohśi} śatziet ar to Apu§tulu Pahwil Eß äßmu labbe
ar to Śwähtu Pahwil śawa` Ghramata us Römeŗo=Ļaudeem
śajembt ka mehß warram ar to Apu§tulu Pahwil śatziet Mehß
m miśt und att§tahteeß wings śacka ar to Apu§tulu Pahwil Mehß ä§śam śuhtiti Chri§ti weeta` und

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015