Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nikademus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

r bija weens Zilweks no teem Wari§e`e`ŗeem Wahrda^ Nikademus weens Wirśneeks to Juddu
Śazzija uhs teem Nikademus kas Nakti^ pee wiņņa bij nahzis weens no teems bu
Un ir Nikademus nahze kas zitturei§ Nakti pee JE§u nahzis bij un

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015