Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: na~ine
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ahs pehz to gahja wiņśch weena^ Pilsśata ar Wahrda Na~ine un daud§ no śaweem Mahzekļeem gahja lihd§ un daud

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015