Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nazarettes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

J§rae~liteŗu Wihri klauśajt śchohs Wahrdus JE§u no Nazarettes to Wihru no Deewa §kaidri eezihmotu §tarp jums za
raeļa §innaht ka eekśch ta Wahrda JE§us Kri§tus no Nazarettes ko Deews no Miŗŗoņeem usmohdinajis irr zaur to §t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015