Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nazarete
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

nahzis d§ihwoja wiņśch tai^ Pilsśata^ ko tee śauze Nazarete ka peepildihts taptu kas śazzihts zaur teem Prawe
Deewa weena^ Pilsśata^ eekśch Galilejas Wahrda^ Nazarete pee weenas Jumprawas kas śaderreta bija weenam
ko tee śauze Nazarete ka teeścham notiktu kas śazzihts

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015