Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nawtaļa
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

lsśata^ Juhrmalli^ us tahm Rohbe§chahm Zabuloņa un Nawtaļa
Ta Semme Zabulons un ta Semme Nawtaļa Juhrmalli^ wiņņa puśs Jardaņa un Galileja pee Pag
Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti No tahs Zilts Nawtaļa Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti No tahs Zilt

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015