Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nain
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

weena` Pilly ar wahrdu Nain
JE§us weena` Pilly ar wahrdu Nain ghaja Nhe
Nain ar tahm Behrehm noticka to §innaja taß Kungs JE§u
§kubbenajahß Wings us Nain eet tai no §kummuśchai Attraittnei
by Nain Nain by wiß=leelaka Pills Galilero=Semmeh und
gir taß Wahrds Nain tick dauds śatziets ka jauka=Pills Saļļa=Mui§cha
Kaß nu wehl eek§chan tahß Pils Nain ja=räds Mahte
usmohdenajis gir Preek§ch tahß Pills Nain Wings weenu
wahrdu Nain ghaya vnd dauds no winja Mahzekļeems
tas exkan wene Pille ar wärde Nain gaya vnd winge Mactcekle gaye doudcze
wene Pille ar wärde Nain gaya vnd winge

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015