Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: nahzaretes
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Tee atbildeja wiņņam JE§u no Nahzaretes JE§us śazzija uhs teem Es eśmu tas pats Un pee te
Pehz ka meklejeet juhs un tee śazzija Pehz JE§u no Nahzaretes
Ka Deews to paśchu JE§u no Nahzaretes śwaidijis irr ar to Śwehtu Garru un Spehku kas ir
teem lihd§ in nahze eekśch Nahzaretes in bija teem paklauśigs
juhs meklejeet JE§u no Nahzaretes kas Kru§ta bija śi§ts wiņ§ch
to paśchu JE§u no Nahzaretes śwaidijs ar to Śwehtu Garru in ar Śpehku

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015