Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mo§e
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

tho czirdei§§che newiges Wardes treßote Prettibe Mo§e vnde prettibe Dewe Vnd kuudenay tös loudes
py ßouwe Godibe eeth Vnde e§aka no Mo§e vnde no
Deewam kalpoiu titzädamß wißem teem päätz Mo§e unn Prophetem rag§titem rag§tem
vnde py ßouwe Godibe e eth Vnde e§aka no Mo§e vnde no wue§§ims Prophetims vnde Jslicka tims
czirdei§§che newiges wärdes treßote prettibe Mo§e vnd prettybe Dewe Vnd kuudenay tös loudes vnd
MEhs la§śam Deewa Ghramata` no Mo§e to leelu Proweetu kattru Deews taß
aran Mo§e und Proweteems la§śiets Ka nu Deews
tee Ļautinji{Ļantini} ar Mo§e zittade dohmaht tha śackoht śche mirr§tama
uhśchanu und Śirrds Pahtareem ka Deews patz śacka Mo§e ko brehtz{brahtz} tu Śacki teem Bährneem J§rae#l
trieß Buhdas tai§śiet preekśch töw weenu Mo§e weenu und Elias weenu Tha wehl runnadams
eet buhß Vnd ar Mo§e luhds śatzidams Kungs mahzi
Vnd eeśahka no Mo§e und no wi§śeem Proweteem
Wings ar teem no Deewa Wahrdu unnd eeśahka no Mo§e und wi§śeem Proweeteem und iß=§tah§tija wi§śu Rax
eek§chan Mo§e und teems Proweeteems no Winju śatziets by
mehß ar Mo§e peekta` Ghramata` tre§ścha`=deßmita` und tre§ścha
apdohmadami teickt und śatziet ar to Deewa Kallpu Mo§e Red§eeta ka mieļo Deews tohß Zillwäkus
tha usrunna Deews to Mo§en Mo§e ko brehtz tu Tapehtz
Ka śirrdighe runnaja Deews ar Mo§e Tu e§śi Schäla§tibu
ad tomähr Mahzitajam nopuh§dameeß buhß śatziet ar Mo§e Deewa Kallpu Kaß titz Kungs ka tu tick ļohte dußm
to śuhds und śacka ar Mo§e Ack Kungs kaß titz ka
no Mo§e vnd no wi§śeems Proweetems vnd iߧtah§tiya

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015