Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: micha
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Exkan Bethlehem tho Davide Pille Ka Micha to gir ßluddenais Tas gir tas Kunx
Eek§ch taa §wäta Propheta Micha 8 Töw irr raaditz Tzilwäkß kaß labß
Ka Micha to gir §luddenayis
tha Proweeta Micha Ka Chri§tus 䧜ots{a§śohts} taß Leels=Kungs
tawu Deewu śacka taß śwähtz Proweetz Micha Bett nhe tohpi läppnis nhe leezeeß no ļaunu Wällu
§kattahß taß Kungs JE§us us to Proweetu Micha katters
Deewu §ämmoteeß śacka taß Proweetz Micha Vnd taß Apu§tuls
ar to Proweetu Micha Eß ghribbu tha Kungha Dußmibu
ko taß Prowets Micha papreek§che śatzijis Tam
Ka Micha to gir §luddenayis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015