Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: melki§edeka
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eśśi weens Pree§teris muh§chigi pehz tahs Kahrtas Melki§edeka
a śaukts weens Aug§ts=Pree§teris pehz tahs Kahrtas Melki§edeka
JE§us preekśch mums irr eegahjis pehz tahs Kahrtas Melki§edeka weens Aug§ts Pree§teris tappis muh§chigi
am zittam Pree§teŗam bij zeltees pehz tahs Kahrtas Melki§edeka un kam ne bij śauktam tapt pehz tahs Kahrtas Aaro
r wehl wairak §innams ja pehz tahs Lihd§inaśchanas Melki§edeka weens zits Pree§teris zeļļahs
eśśi weens Pree§teris muh§chigi pehz tahs Kahrtas Melki§edeka
eśśi weens Pree§teris muh§chigi pehz tahs Kahrtas Melki§edeka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015