Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: me§śias
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§chiß buhtu Dawida Dähls taß Me§śias bijis no kattru taß
Kungs JE§us gir taß Me§śias Chri§tus unnd no Deewu
alldieß bett śwe§ścheem Kungheem klau§śieß tad taß Me§śias nahx und peed§immis Nu §tah§tija taß Ewangeli§ts
Taß Kungs JE§us gir taß ih§täns Me§śias apdohmadami
mums attkal ka JE§us no Nazareth taß ih§täns Me§śias und
Taß Kungs JE§us gir taß ih§täns Me§śias to mahza
tahß Wahrds bijis Maria Tha Me§śias tha Kungha
taß Me§śias gir ih§täns Śeewas=Śähkla unnd Jumprawas
Taß Kungs JESVS gir taß ih§täns Me§śias ai§to
e§śi taß Me§śias taß Chri§tus katters muh§śeem Tähwo Tähweem
śajembs tad buhß teem titzeht taß patz 䧜ohtz taß Me§śias taß Kungs Chri§tus und nhe buhß teem ba§chitees k
§chkeetaht taß Me§śias Chri§tus 䧜ohtz Dawida Dähls
no teem ME§śias taß Kungs muh§śo Pe§titais JE§us
§eht und klu§śe zee§t Vnnd taß wiß notitziß ka taß Me§śias dauds śimbtus Ghaddus by papreek§che litzis zaur
tu und ar tawu Mutt iß=śacki tu ka eß ä§śohtz taß Me§śias muh§chiegs Konings und Auxts=Ba§nizas=Kungs
tahß Kungs Me§śias Chri§tus muh§śo Pe§titais Manni Eenaidneeki
ir nheneeka no§eed§is bett wings 䧜ohts Chri§tus Me§śias nhe ween Zillwähx bett irr Deews unnd Deewa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015