Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mattheus
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ta Raxta tee §wähti Mahzetayi Mattheus Marcus
Ta raxte the Sweete Maetcetaye Mattheus
Ka Mattheus mahza
gir apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata`ohtra`=deßmita` und pirrmaja` Weet
Wehl §tah§ta ścheit taß Ewangeli§ts Mattheus Dauds
Ewangeli§ts Mattheus red§i klau§śais nu tad rahdijahß
gir Taß Ewangeli§ts Mattheus śacka tha Kad Herodes
taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` ohtra`
NO ścheem Ghuddreem §tah§ta taß Ewangeli§ts Mattheus tha Kad JE§us peed§immis by eek§chan Bettlehemes
taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata`
rmu leelu Brienumu śtah§ta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus Kad JE§us no Kallnu noghaja kur
Ewangeli§ts Mattheus und śacka Kad JE§us ee=ghaja
buhdami notitzeeß apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghrahmata` a§tota` Weeta` und
taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghrahmata`
u Thabor ap§kaidrohtz gir apraxta taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` śeptita=pa=deßmita`
§tah§ta taß Ewangeli§ts Mattheus ka taß Proweets Elias
PEhtz śe§śchahm Deenahm śacka taß Ewangeli§ts Mattheus jehme taß Kungs JE§us py śöw Pehteri und
A§śina=Śweedrus świeda ka taß Ewangeli§ts Mattheus mahza
o tha śacka JE§us Chri§tus patz py to Ewangeli§tu Mattheus Tee Taißni tee gir tee kattri eek§chan JE§um Chri
Wiena=Kallna` apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` ghramata` diwi=deßmita` weeta` und §kann te
taß śwähttz Ewangeli§ts Mattheus pa=preek§che §tah§ta Ai§to
śuhtiet apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa`
taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa`{śawa} Ghramata` zättorta`
Śchiß Ewangeli§ts Mattheus śacka no treijadas Kahrdina§chanas
TAß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus mums papreek§che śawa`
Ewangeli§ts Mattheus §tah§ta ka taß Wälls to Kunghu
§śälu darrijis gir apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` peekta=padeßmitta` weeta`
patz Ewangeli§ts Mattheus §tah§ta ka diwi no Wällu apśäh§ti
Klau§śi ko töw taß Ewangeli§ts Mattheus adbilld śatzidams
SCho pa§śchu Brienumu taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus apraxtidams śacka ka śchiß nabbags Zillwähx kattr
Taß Ewangeli§ts Mattheus śacka tam Pa§śaules Pe§titajam
gir apraxta taß Mahzetais Mattheus śawa`
Kungha JE§u Chri§ti apraxta taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` ohtra`=deßmitta`=śä§ta` Marcus
TAß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus §tah§ta mums ka tee
Tah raxta tee śwähti Ewangeli§ti Mattheus Marcus
tad adbild töw taß Ewangeli§ts Mattheus ścheitan und śacka
Bett taß Ewangeli§ts Mattheus śacka Tee noghaja
behd§is apraxta taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` ohtra` Weeta` und §kann tee
te §weete Maetcetaye ar Wärde Mattheus 26 Marcus 14 Lucas 22 vnd Johannes 13 wetan
apraxta taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata`
nahkt apraxta taß śwähtz{śchwähtz} Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghrahmata` śeptita` weeta` und §kann tee Wa
und Deewa Prahtu darriet apraxta taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` śeptita` Weeta` unnd §kann
śarrgha apraxta Ewangeli§ts Mattheus śawa`
MJeļi Draughi taß śwehtz Ewangeli§ts Mattheus śacka
taß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata`
śwähtz Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghrahmata` diwi=deßmita`
Mattheus śawa` Ghramata a§tota=padeßmitta`
Mattheus śawa` Ghramata` diwideßmitta` unnd
taß Ewangeli§ts Mattheus śawa` Ghramata` dehwita`
Mattheus śawa` Ghramata` ohtra` deßmitta` und

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015