Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: matte~us
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

eja wiņśch weenu Zilweku pee Muito=Buhdas śeh§cham Matte~us Wahrda^ un śazzija us wiņņu Eij man pakkaļ Un tas
Wilips un Behrtolmejs Tohms un Matte~us tas Muitineeks Jehkabs Alweja Dehls un Lebbeis Pa

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015