Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: martu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Bet JE§us mihloja to Martu un wiņņa Mahśu un to Lahzaŗu
Un daud§ no teem Juddeem bij nahkuśchi pee Martu un Mahriju ka tee tahs eepreezinatu pahr wiņņu Br

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015