Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mariä
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Beth tur by Maria Magdalena vnde Maria
Beth tur by Maria Magdalena vnde Maria Jo§ephs te paßeedas ßöw prettibe tho kappe
VNde kad ta leledene §weeta ßetczen by pirka Maria Magdalena vnde Maria Jacobi
Maria Magdalena vnde Maria Jacobi
vs to ka täs ßöw mhe§lote lickte ar Maria ßouwe
kattra tems te Ganne ßatcy§che by Beth Maria patturrhey wue§§es §chos Wärdes vnd apdomaya
Jumprouwe dheweye Maria Vnde tas Engels
Engels ßatcy vs täs nhe by§thes thöw Maria tu
Tad ßatcy Maria vs to Engele ka buus tam
lethes warrenne Beth Maria ßatcy Rouge Es
BEth Maria czheles auxa~ exkan tims denims
Vnd Maria ßatcy
Vnd Maria pallicke py täs py trims Mhene§§ims
vnd winge Mathes Maßa Maria Cleophas
ga§pa§§che vnde Maria Magdalena kad nu Je§us
to wue§§e §tarpan kattrems by Maria Magdalena
vnde Maria tha maßako Jacobs vnde Jo§ephs
ir Maria §ak De^ws kunx ir ar teuwim tu
no Maria tas §ky§tes Jumprouwes no
Mäs teycam teuw o^ Jumprouw §ky§t Maria da'rge De'we mate
O tu §ky§ta Jumprouw Maria De'we
pa§§arg Lu^dz par mums Jumprouw Maria ar wy§§e debbe§§e droudze tad dzedam
to Swäte Garre no Maria tas §ky§tes Jumprouws vnd ir cilwäks tap
§wäte me§e kattr' no touwe mate Maria nac vnd touws dargas a§§ins
SVmna't es tu iuris zwayxne Maria darge Dewe mate
Es tu Maria godenat'
WY§§e §wätak o^ Maria Dewe
Tu es pukkis o^ Maria Jumprouwybes
Tu daeßan es Maria gräcenekus
Tu edzeßen es Maria wy§§us waius
Su~nat es tu o^ Maria iures zwayxne
Tu es yt wen o^ Maria pelniß no Dewe
Ludz tu tykkuß o^ Maria touwe däle
JE§um Maria touwam dälam ka tas
kliu dzimdenats Maria mate zäle§tybes
Svmmenat es tu Köninie Ga§poź Maria mate tas myle§yrdybes dzywyb' §aldyb'
Jumprouw Maria
MAria źäliga Dewe mat' Maria myle§yrdiga grib mums
nawes §tunde pe mums bu^t kla't{bla't} Maria Jumprouw par Jumprouwems yzlu^dz
mäßan no Je§u Chri§to o^ Maria
Mäs ludzam teuw o^ Maria ludz par
Mums Dewe mate Maria
O Maria Jumprouwe §ky§ta tu es
Swäta Maria Magdalena lu^dz tu par
Jumprouws ir dzimdenats Maria tu
tas kunx to`s da^wanes niäme ar §ouwe ma^te Maria
Swäta Maria Ludze Dewam par mums
Maria §kay§ta dzimdaniaie
Mums ir we'ns bärnins dzimdenats Maria ir ta §ky§ta mate
De'we du§myb no gräkems pe§ty mums Maria Je§u da'rge ma^te touw' dälyn lu^dz

 

 

1 2 3 4 5

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015