Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: makedoniu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

wedams wiņņu luhgdams un śazzidams Nahzi pahri uhs Makedoniu un palihd§i mums
Bet pee jums nahkśchu es kas es zaur Makedoniu §taigaju jo zaur Makedonju gribbu es §taigaht
Bet es no teem at§tahjis aisgahju uhs Makedoniu

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015