Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: makedonia
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Nakti^ weena Parahdiśchana red§eta tur bija weens Makedonia Wihrs §tahwedams wiņņu luhgdams un śazzidams Nahz
s uhs Wilippis kas irr tas leelakajs Pilsśats tahs Makedonia Teeśas weena Śweśchineeku weeta un mehs pagaidija

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015