Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: mahriju
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

n daud§ no teem Juddeem bij nahkuśchi pee Martu un Mahriju ka tee tahs eepreezinatu pahr wiņņu Brahli

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015