Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: luhkas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Luhkas tas Ahr§te tas Mihligs un Demas apśweizina juhs
Luhkas irr ween ar mannim ņemm Marku lihd§i un weddi to
Markus Ari§tarkus Demas Luhkas manni Darba=Beedri
11 Luhkas ļohti krahśchni rak§ta No wiņņa Debbes=Kahpśchana

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015