Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lucas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Marcus Lucas und Pahwiļs
2 Marcus 3 Lucas und II tas śwähts Apu§tuļļs
Ta Raxta tee §wähti Mahzetayi Mattheus Marcus Lucas vnd Pahwils
gir tam czour Chri§tum pirkta Lucas dar waren kra§ne raxtith no winne Debbes käp§chen
Marcus Lucas S Paulus
taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` ohtra`
Ewangeli§ts Lucas śawa`ghramata` ohtra` Weeta` und
ek§chan to Galileŗo Semm ka taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śtah§ta Vnd JE§us nahze attkal ar tha Gharra
ighe śohditi kļuht apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` tre§ścha`=pa=deßmita` Weeta`
TAß Ewangeli§ts Lucas §tah§ta eek§chan ścho śwähtu Ewangelio
śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghrahmata` ohtra` Weeta`
TAß Ewangeli§ts Lucas §tah§ta tha Kad tahß Deenas
Taß Ewangeli§ts Lucas śacka ścheitan wehl Tee nahze
Wehl §tah§ta taß Ewangeli§ts Lucas ścheitan ka ta Mahte
śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` a§tota` weeta`{weeta}
§tah§ta apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa`
śacka Wings by §tarrpan Swähreems Taß Ewangeli§ts Lucas raxta Wings gir t§chettras=deßmittz Deenas
ttie§śi und mann pee=luhxi Taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas §tah§ta śchohß Wahrdus tha Ścho Spahku
wi§śas Zuhkas Taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas §tah§ta ka
taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` weena`=padeßmitta`
taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghrahmata` pirrmaja`
nahx und peed§immis Nu §tah§tija taß Ewangeli§ts Lucas ka taß Chri§titais Jahnis śawas Mahtes Mee§śahß e
zättorta`=pa=deßmita` Lucas ohtra`=deßmita`{ohtra`=deßmita} ohtra` unnd
Tah raxta tee śwähti Ewangeli§ti Mattheus Marcus Lucas und taß Apu§tuls Pahwils
MJeļi Draughi taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas §tah§ta ka
notitzis gir apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa`
śacku eß śawa` §tarpa §tah§ta taß Ewangeli§ts Lucas gir JE§us
Atzis śacka Lucas tappa attdarritas und tee pa§inna to
Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` ohtra` Weeta`
Wings Debbe§śies usbrauzis gir Taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghrahmata` §tah§ta JE§us gir śawus Mahzekļu
py Deewa labbu Rohku Taß Ewangeli§ts Lucas raxta
red§ighe Debbe§śies brauze śacka taß Ewangeli§ts Lucas runnaja Wings pirrmahk ar śaweem
Tha śacka muh§śo Pe§titais JE§us Chri§tus patz Lucas Ghramata` dehwita` weeta` Tha Zillwäka Dähls gir
JE§um attradduśchi gir apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` ohtra` Weeta unnd §kann tee
eem Dewa=titzigheem runna apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` ohtra` Weeta` ar
muh§śa Pe§titaja apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa Ghramata` ohtra` Weeta` und §kann tee
TAß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śacka §cheitan tha Vnd
11 Lucas ļohte krahßne raxta
apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata`
taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghrahmata` śäśta`=padeßmitta`
śatzijis gir apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` dewita`=padeßmita weeta` und §kan
tad noticka taß ko §cheitan taß Ewangeli§ts Lucas §tah§ta us to
taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata`
iewośchanu dabbuit apraxta taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas deßmita` Weeta` und §kann tee Wahrdi juh§śa`
MJeļi Draughi Taß śwähtz Ewangeli§ts Lucas śacka eek§an
Lucas śawa` Ghramata` śeptita` Weeta` unnd §kann
TAß Ewangeli§ts Lucas tha §tah§ta Taß notickahß ka
ghribbeja nahkt apraxta taß Ewangeli§ts Lucas śawa`
Lucas zitta` weeta` śacka Tee ghluneja us to unnd mekkl
Ewangeli§ts Lucas śawa` Ghramata` zättorta` padeßmitta`

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015