Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: loth
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Ta lieds arrid§an to rahmu Loth Taß Engels pallied§eya tam no wi§śu Nhelaimibu
tam Loth śawu Mutt attpleśt und tohß mahziet Jhten
śuhtija Deews papreek§che śawu Kallpu to Loth bett tee
tee Engeli to Loth py Rohkas śaghrahbe und ißwedde und
us śöw und śaweem Bährno=Bährneem us=wehlehß Loth attradda eek§chan tahß Pils Sodom und teita wiß a
to wi§śu Ghaddus=kahrtu Taß śwähts Loth tick nhenomurriets
Pilleem no śawu Mahzetaju to Loth mahziju§cheeß nhe warr
mirrt Loth weens budams ar śawahm Meitahm kadohß Ghräkohß
mahza runnadama ka Noah peed§ehreeß Loth ar śawahm Meitahm
Ta Lieds arrid§an to rahmu Loth Tas Engels pallied§eya to no wi§śu Nhelaimibu
Dews tho pa§§oul loth §odis
KO bya tu enaidenex Herodes loth ka mu~s
winge me§e by §awatete Tick loth ar Rucktems

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015