Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lewis
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

hz to isgahje wiņśch un eeraud§ija weenu Muitneeku Lewis Wahrda^ pee Muitas śeh§cham un śazzija us to Nahz
Un Lewis darrija wiņņam leelas D§ihres śawa^ Namma^ un tur

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015