Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lewi
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un wiņśch śezzen eedams red§eja to Lewi Alweja Dehlu pee Muitas śeh§cham un śazzija us to
Un teem kas no teem Behrneem Lewi to śwehtu Ammatu dabbu irr gann weens Bauślis to
Un ka es ta` śakku ir Lewi kas to deśmitu Teeśu ņemm irr zaur Abra`a`ma to d
Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti No tahs Zilts Lewi Diwpadeśmits tuhk§tośchi ap§ehgeleti No tahs Zilt
ta ghaja Maukas=zeļļu winja diwi Dähli Simeon und Lewi Śohbinus py Śahnu pee=jo§uśchi aisghaja und nokah
tohß Bährnus Lewi §kie§ties vnd tieries ka Śuddrabu
no tahs paśchas Zilts Lewi arrid§an

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015