Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leeldeenas=śwehtki
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

in paśehdehs tur ar śaweem Mahzekļeem Bet to Judu Leeldeenas=Śwehtki bija tuwu klaht Tad pazehle JE§us śawas Azzis

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015