Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leeldeena
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Juhs §innaht ka pehz diwi Deenahm Leeldeena buhs un tas Zilweka Dehls kļuh§t nodohts ka tas K
UN pehz diwi Deenahm bija Leeldeena un tee Śwehtki tho neśaraud§eto Mai§u Un tee Aug§
Un to Juddu Leeldeena bija tuwu un JE§us gahja augścham uhs Jeru§alemi
Bet to Juddu Leeldeena bija tuwu un daud§ gahja augścham uhs Jeru§alemi
Deenas Deewa Deenas gir tomähr śchie Leeldeena Deewa
Juhß §innaht ka pehts diweems deeneems Leeldeena tohp vnd tha Czillwäka
Leeldeena

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015