Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leelasdeenas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

4 Kad tee jaw bija pa=ehduśchi To Leelasdeenas Jehru Tad tas to ne
nu muhśu Leelasdeenas Jehrs Tapehz mehs wiśśi preezajamees Alleluja
as bij tewis labba^ Mirris Kru§ta Stabba^ Tas taws Leelasdeenas Jehrs Tapehz preezajs Deewa Behrs Ś D
7 Ak tu Deewa Behrniņ§ch Leelasdeenas Jehriņ§ch Baŗŗo muhśu
4 Tad irr nu Kri§tus Deewa Behrs Tas ih§tajs Leelasdeenas Jehrs

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015