Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: leel=deenu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

irr weens Eeraddums ka es jums weenu atlai§chu uhs Leel=Deenu Kuŗŗu gribbat juhs ka es jums atlai§chu to Ķehniņ
Bet ta bija ta śataiśama Deena us Leel=Deenu ap to śe§to Stundu wiņśch śazzija uhs teem Juddee
tha Ewangeli§ta Jahņa Ghrahmata` JE§us prett Leel=Deenu eek§chan Jeru§alem nahgdams und räd§ädams ka no t

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015