Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lazarum
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

§uute Lazarum Ka tas to puer§te galle exkan Vdenne
abßeelo thöw mannis vnde §uute Lazarum ka thas
ghribbeja Abraham by śaweem Brahļeem śuhtiet to Lazarum no śawu Klehpi tad tee titzätu Teem ghuddreem Zil
śuhti Lazarum ka taß śawu pirrxta ghallu Vhdeny
Wings tohß Ghräkus und to nomirru§chu Lazarum uhsmohdina
d§iewu to Lazarum katters jaw t§chettras Deenas Kappa` ghullejiß
śaux und usmohdenahß ka Wings us to nomirruśchu Lazarum śatzija Lazare nahtz śchurr ara
jaw ee=puwuśchu und śmirrduśchu Lazarum no śawu Kappu kurr
pehtz no pa§§chas Elles to baggatu Wieru Śuhti Lazarum ka Wings śawu Pirrxta=Ghallu Vhdeny ee=mährz
ab§chäloyees töw par mann vnd §uhti Lazarum ka

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015