Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: lahzarums
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

weens Nabbags Wihrs Wahrda^ Lahzarums tas gulleja preekśch
Labbumu dabbujs eśśi tur d§ihws buhdams in Lahzarums tur pretti Ļaunumu dabbujs Bet nu tohp śchis ee=p

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015