Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: kilikijas
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

ns Tar§eris Namneeks weena §innama Pilsśata eekśch Kilikijas es luhd§u tew dohdi mann Waļļu us teem Ļaudim run
Es ja eśmu weens Juddo=Wihrs Tar§a^ Kilikijas Semme^ peed§immis un śchinni^ Pilsśata^ pee tahm
as Semmes Teeśas wiņśch eśśohts un nomannija ka no Kilikijas

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015