Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: ke§ariu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

s isgahjuśchi kas mehs ap Pahwilu bijam nahzam uhs Ke§ariu un eegahjuśchi eekśch to Nammu ta Preezas=Mahzita
juśchas nahze tas Ķehniņśch Agrippa un Bernike uhs Ke§ariu to We§tu ap§weizinaht

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015