Konkordances rezultāts

 

Vārdformas šablons: karneelu
Avots: LVVV
Statistika: vārdformas - 1, vārdlietojumi -

Un kad tas Eņģelis ar Karneelu runnadams bij nogahjis aizinaja wiņśch diwi no śa
ana eśśoti ko wiņśch bij red§ejis raugi tad tee no Karneelu śuhtiti Wihri iswaizajuśchi to Nammu Śihmaņa §tah
Un Pehteris nokahpe pee teem Wihreem kas no Karneelu pee to śuhtiti bij un śazzija Red§i es eśmu tas k

 

 

1

 

 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015